Оборудване за мостове

›› Монтаж на Фресине дилатационни фуги тип WD 80/160 на мост в Калининград, Русия (2016)

›› Монтаж на Фресине дилатационни фуги тип WD 230/WOSd100, на мостове по СОП Западна Дъга (2016)

›› Монтаж на Фресине дилатационни фуги тип WD 320, LW320, на мостове на АМ СТРУМА, Лот 2 (2015)

›› Монтаж на Фресине дилатационни фуги тип WD 80, LW240, на мостове на ССТ, СОП (2015)

›› Монтаж на Фресине дилатационни фуги тип WOSd 75, на мост към път I-5, Момчилград (2015)

›› Монтаж на Фресине дилатационни фуги тип WRB 75, на мост към път I-5, Момчилград (2015)

›› Монтаж на Фресине дилатационни фуги тип WRB 65, на мостове на бул.Ботевградско шосе, София (2014)

›› Монтаж на Фресине дилатационни фуги тип WRB 50, на мост на бул.Янко Комитов, Бургас (2014)

›› Доставка на Лагери гърнета, А2 Хемус, мост Бебреш, км+32 (2014)

›› Доставка на Freyssinet WOSd 50 дил. фуги, на Републ.път I-1(E79) км+102.060-114.00, България (2014)

›› Доставка на Freyssinet еластомерни лагери, на Републ.път I-1(E79) км+102.060-114.00, България (2014)

›› Доставка и техн.помощ при монтаж на WD 110 на мост на бул.В.Априлов, Пловдив (2014)

›› Доставка и техн.помощ при монтаж на WD 230 на мост на бул.Цариградско шосе +4.000, София (2014)

›› Доставка и техн.помощ при монтаж на WR 75 на мост на бул.Цариградско шосе +11.000, София (2014)

›› Доставка на Фресине еластомерни лагери, тип C, с анкери,Мост на бул.Яворов, София, България (2014)

›› Доставка на Фресине фуги за мостове на обходен път на Велико Търново (2013)

›› Доставка на Фресине фуги за мостове на АМ Струма лот.1 (2013)

›› Доставка на Фресине фуги за мост при село Генералово (2012)

›› Доставка на Фресине фуги за мостове на околовръстен път на София (2013)

›› Доставка на Фресине фуги за мостове на АМ Тракия лот.4 (2012)

›› Доставка на Фресине фуги за мост на булевард Ляпчев, София (2012)

›› Доставка на Фресине фуги за естакада Девня на АМ Хемус (2012)

›› Доставка на Фресине фуги за мост на околовръстен път на София (2012)

›› Доставка на Фресине фуги за мост Чавдар в София (2011)

›› Доставка на Фресине фуги за мостове на АМ Тракия лот.2 (2011)

›› Доставка на фуги за мостове на АМ Марица (път II-80 E85 Ново село от km 0+00 до km 3+490) (2011)

›› Доставка на Фресине фуги за Естакада на булевард Брюксел в София (2010)

›› Доставка на фуги за мостове на АМ Марица(път II-80 E 85 Ново село от km 0+00 до km 3+490) (2010)

›› Доставка на Фресине фуги за мостове на АМ Марица (km 73+750 Харманли - Любимец) (2010)

›› Доставка на Фресине фуги за мост на улица Черковна в София (2009)

›› Доставка и монтаж на Фресине фуги на 4 моста на АМ Тракия (km 37 и km 38) (2003)