Soletanche Freyssinet

Обединението на Soletanche Bachy и Freyssinet през 2008г. създаде поле за използване на нови възможности и технологии в рамките на VINCI Constructions division, превръщайки групата от компании в световен лидер в областта на геотехническото строителство, строителството на сгради и съоръжения и ядреното строителство: