Методи за строителство на мостове

  1. Тактово изтласкване, плъзгане и завъртане
  2. Конзолно изграждане на мостове
  3. Autoripage и Autofoncage
  4. Вдигане на тежки конструкции

 

Проектирането на конструкциите на съоръженията е тясно свързано с методите за строителство. С помощта на специализирания отдел за строителство на мостове, компанията е разработила високотехнологични, икономични и световно доказани решения: