Конзолно изграждане на мостове

Конзолните мостове се изграждат от многобройни сегменти които могат да бъдат изпълнявани на обекта (конзолно бетониране) или да бъдат предварително заготвени (конзолен монтаж). От 1962г. до днес 70% от мостовете изпълнени по целия свят чрез системата конзолен монтаж използват опита и технологията на Freyssinet. Техните предимства са:

При варианта конзолно бетониране теглото на ново-излетите сегменти и кофража се поема от стоманена конструкция (инсталация за конзолно бетониране), която се премества систематично и от двете страни на стълбовете. Тъй като сегментите се изливат и натоварват по различно време е много важно да се определят прецизно деформациите. Предимствата на този метод са:

Приложение:

Големината на отвора обикновено е до 150м.