Autoripage и Autofoncage

Технологията AUTORIPAGE представлява изготвянето на конструкцията на съоръжението встрани от проектното му положение. В последствие се премахват земните маси и инфраструктурата, които се намират на мястото на бъдещия подлез и ново изградената конструкция се избутва до проектно положение върху бентонитно легло с помощта на хидравлични крикове. След това се възстановява прекъснатата инфраструктура. След завършването на тези операции се постигна подлез, необходим за преминаването на новата пътна инфраструктура под съществуващата такава. Този процес притежава едно голямо предимство: прекъсване на съществуващия пътен или железопътен трафик за максимум 72 часа.

Технологията AUTOFONCAGE представлява изготвянето на конструкцията на съоръжението встрани от проектното му положение. В последствие конструкцията се врязва чрез избутване в железопътната (пътната) берма като успоредно с това се премахват и земните маси. Инфраструктурата отгоре остава незасегната. След завършването на тези операции се постигна подлез, необходим за преминаването на новата пътна инфраструктура под съществуващата такава. Този процес притежава следното предимство: само частично прекъсване на съществуващия трафик за максимум 72 часа.