Вдигане на тежки конструкции

Преместването на тежка конструкция изисква пълен контрол над напреженията, предизвикани в конструкцията от началото до края на операцията. Freyssinet и Hebetec Engineering са разработили набор от специфични подемни съоръжения, които позволяват в реално време контрол и прецизност, удовлетворяващи най-строгите изисквания по отношение на контролиране на  движението и реакциите в точките на повдигане.

Системата за повдигане с кабели може да се използва за повдигане или спускане на почти всякакъв товар, независимо от височината. Това е модулна система, състояща се от хидравлични крикове и снопове от кабели, разположени в толкова точки, колкото е необходимо. Всички крикове след това се задействат и контролират едновременно. Всеки сноп се състои от разположени успоредно високоякостни кабели, бройката на които варира в зависимост от необходимата товароподемност. Всеки сноп може да съдържа максимум 55  кабела и максималното му работно натоварване се изчислява с коефициент на сигурност 2,5. Снопове с различни напречни сечения често се използват в една и съща операция за повдигане, като по този начин се дава възможност за различна коравина на отделните снопове. Снопът от кабели преминава през кухия крик, като се закотвя на две различни нива.

По време на повдигането двете анкерни устройства се закотвят едно след друго: когато крикът се разпъва само горното анкерно устройство е закотвено, издърпвайки по този начин снопа от кабели, когато крикът се събира е закотвено само долното анкерно устройство, задържайки товара. Това издръжливо оборудване е доказало своята дълготрайност и надеждност по време на операции, извършвани в хода на множество проекти.

Гледайте видео: