Лагери

ЕЛАСТОМЕРНИ ЛАГЕРИ

Еластомерните лагери представляват поредица от гумени слоеве, разделени със стоманени плочи, вулканизирани по време на производството. Тези лагери изпълняват функцията на връзка между връхната конструкция и нейните опори и благодарение на еластичните деформации в гумата осигуряват следното:

Видове еластомерни лагери:

 

Свали 8P-ELASTO-BEARING V03.pdf

 

ЛАГЕРИ ГЪРНЕТА

Лагерите Tetron CD се състоят от еластомерен диск, поставен в цилиндрична кухина в основата на лагера. Дискът е ограничен от горната част на лагера, която изпълнява ролята бутало. По този начин гумата придобива поведение на недеформируем флуид и може да предаде много голямо вертикално натоварване, като същевременно позволява и завъртане.

Предимства:

Видове лагери Tetron:

 

Свали TETRON-12P-GB-V05.pdf