Доставка на Фресине фуги за мост на улица Черковна в София (2009)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:ТРЕЙС АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: Wosd 100 – 29 lm.

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2009