Доставка на противоземетръсни вискозни демпфери за мост на булевард Драган Цанков, София (2010)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: СК-13 – ТРАНССТРОЙ АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 28 Freyssinet SHA 500-100 демпфери

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2010