Доставка на противоземетръсни вискозни демпфери за мостове на АМ Люлин, България (2011)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум МАПА - ЧЕНГИЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 32 Freyssinet SHA 1500-300 демпфери

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2011