Напрягане след бетониране на плочи на офис сграда Капитал Форт в София, България (2012)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФОРТ НОКС АД

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИБЕРА АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2011-2012