Напрягане след бетониране на офис сграда ЕКСПО 2000, София, България (2014)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕКСПО 2000 РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЩРАБАГ ЕАД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014