Напрягане след бетониране на плочи на Американо-Английска Аакадемия, с.Лозен, София, България (2014)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АМЕРИКАНО-АНГЛИЙСКА АКАДЕМИЯ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: МАРКАН ООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014