Напрягане след бетониране на мост на кръстовището на бул.Яворов и ул.Стоян Михайловски, София (2014)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ГБС-ИС АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014