Предварително напрягане на греди

За предварително напрягане на греди ние предполагаме използването на система C поради следните й характеристики:

В Румъния например, съществува стандарт „IPTANA“ за напрегнати греди, които се съединяват на обекта и се напрягат чрез използването на система C на Freyssinet.

 Предимства:

 

Свали PRECONTRAINTE 36P GB V07.pdf