Доставка на вискозни демпфери кръстовище на 3 нива при бул.Сливница и СОП, София, (2014)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТРЕЙС СОФИЯ АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 2 Freyssinet FD 2000-200 демпфери

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014