Доставка на Фресине Еластомерни лагери с високо демпфериране, А1 Тракия км.67, България (2014)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ПОРР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 

90 HDS Лагера x d300x100

54 HDS Лагера x d250x50

18 HDH Лагера x d350x135

36 HDH Лагера x d300x100

108 HDH Лагера x d250x50

36 HDH Лагера x d250x75

18 HDH Лагера x d300x75

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014