Доставка на Шок трансмитери, А2 Хемус, мост Бебреш, км+32 (2014)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ГБС-ИС АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 12 Freyssinet STU 600-400

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014