Монтаж на Фресине дилатационни фуги тип WRB 50, на мост на бул.Янко Комитов, Бургас (2014)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЩРАБАГ ЕАД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: WRB 50 - 42m

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014