Усилване на главни мостови греди - км 43+249, пътен възел Приморско, България (2017)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АПИ , ОПУ БУРГАС

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЩРАБАГ ЕАД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2017