Напрягане след бетониране на плочи на Мултифункционална сграда Лозенец, София, България (2017)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВЕНИД ЕООД

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2017