Напрягане след бетониране на плочи NV Tower I, София, България (2019)