Тактово изтласкване, плъзгане и завъртане

При системата тактово изтласкване строителната площадка е разположена зад единия устой. На нея се бетонират последователно отделните части на конструкцията, които се свързват чрез предварително напрягане. Посредством система от устройства за повдигане и изтласкване, конструкцията се премества в хоризонтална посока, като покрива последователно отворите на моста. Този начин на строителство се прилага от 1960г.

Предимства:

Приложения:

Оптималната големина на отвора, без нужда от временни опори, е в диапазона от 40 до 60м.