История

 

Фресине Интернасионал и Сие е на българския пазар от 2002 г., когато заедно с Мостстрой А.Д. и подизпълнител Главболгарстрой А.Д.направиха ремонт на 4 моста на АМ Тракия при км 37 и км 38. Проектът бе финансиран от Световна банка, а възложител бе АПИ (Агенция Пътна Инфраструктура).

През периода 2003-2005 г. Фресине Интернасионал и Сие с помощта на френското посолство в България, осигуриха безвъзмездно финансиране в размер на 950 000 ЕВРО от френското правителство по програма ФАЗЕП (FASEP) за изготвянето на база данни за АПИ и обследване състоянието на 2 000 мостове в България. Фресине Интернасионал и Сие предостави на АПИ софтуер ScanPrint за паспортизация и оценка на състоянието на мостовете в България.

В България, дружеството Фресине – България бе учредено през 2007 година като Търговско представителство на групировката Фресине Интернасионал и Сие. Статутът му позволи да извършва пряк трансфер на технологии и, от самото начало на неговата дейност, му позволи да ползва най-съвременните инженерни и технологични  решения в проектите, които то пое да реализира.
Поради техническите и материални възможности, с които дружеството разполага, както и благодарение на екипа от високо квалифицирани специалисти преминали обучение в България, Румъния и Франция, съвместно с  Фресине Интернасионал и Сие, Фресине – България взе участие в реализирането на проекти в сферата на строителството, укрепването и ремонта на инфраструктурни обекти като мостове, естакади, виадукти, укрепване на терени и насипи и др.

 

Измежду многото проекти, реализирани от дружеството в периода 2007 – 2012 година трябва специално да бъде споменат моста при Бизнес парка на околовръстното шосе в София, метростанция "11" в София, Капитал Форт Бизнес Център в София, армонасип – 5 стени с технология "Terre Armee" при пътен възел Коритна на АМ Хемус, доставка на дилатационни фуги за множество мостове на АМ Тракия, АМ Хемус, АМ Марица в България, както и на естакада бул. Брюксел и мостове Чавдар и на ул. Черковна в София, ремонт и усилване с въглеродни нишки (TFC) на мост при гр. Гълъбово, доставка на антисеизмични устройства за мостове на АМ Люлин и за мост на бул. Драган Цанков в София и др.

Освен задачите, които дружеството трябваше да решава в качеството си на подизпълнител, Фресине – България се специализира и в някой специални сфери като:

Най-новите проекти на Фресине - България включват: доставки на дилатационни фуги за мостове на автомагистрала "Струма", напрягане след бетониране на плочите на офис кулата Тауър Айкон, напрягане след бетониране на новия силоз в "Девня цимент", укрепване и ремонти на два моста по автомагистралите "Тракия" и "Хемус", напрягане след бетониране на плочите на естакада на бул. "Царица Йоана" и околовръстния път на гр. София (западна тангента) и др.
Целите на Фресине-България за близкото бъдеще включват все по-задълбоченото изследване на строителния пазар в страната и рехабилитацията на националните исторически паметници.