Мисия, визия и стойности

Нашата Мисия:

Нашият девиз „Устойчиви Технологии“ изразява ангажимента ни да предлагаме на нашите клиенти трайни и висококачествени решения, които опазват околната среда, да предоставяме на нашите служители една среда, където безопасността и управлението на риска са постоянно състояние на ума. Удовлетворяването на желанията на нашите клиенти, на изискванията за безопасност и здраве на целия персонал, както и опазването на околната среда са основните ни грижи.
Като част от групата на Freyssinet, ние насърчаваме творчеството, иновациите и качеството, както в световен мащаб, така и за всеки един от нашите обекти. С тази философия, групата Freyssinet успява да запази жив духа на своя създател, изобретателя Eugène Freyssinet.

Нашата Визия:

Да се превърнем в най-добрият избор за нашите клиенти на българския пазар и ценен конкурент в региона на Балканите в рамките на нашите области на компетентност, чрез силна екипна работа, ефективно управление и използването на най-съвременните технологии.

Нашите Стойности:

Безопасност - Чрез нашата политика "без злополуки" ние правим всичко възможно да се създадат подходящи условия за работа на нашите служители, имайки предвид в същото време целта за предлагане на най-удовлетворителни продукти за нашите клиенти, така и за крайните потребители.

Прозрачност - Фактът, че ние подчертаваме областите за подобрение и че търсим заедно най-добрите решения за постигане на напредък, това са най-силните ни активи, които ще ни помогнат да се отличим от нашите конкуренти в бъдеще и това ще ни помогне да контролираме рисковете и доходността.

Ангажираност - Ние се фокусираме върху компетентността и професионализма чрез ежедневни действия.

Стабилност - Ние постоянно работим за постигането на бавно, но дълготрайно развитие на нашата компания.

Гъвкавост - Ние се стремим да съчетаваме разумно изискванията на строителния пазар с тези на нашите партньори.

Доходност - Нашите технически и иновативни решения са замислени и проектирани за да можем да предложим на нашите клиенти най-съвременните технологии, като се има предвид в същото време, че нашата цел е да се намалят разходите и времето за изпълнение, в полза на нашите партньори.