Нашия екип

Генерален директор:
Милена КОЛАКСЪЗОВА | e-mail: milena.kolaksazova@freyssinet.com

Търговски представител:
Иво СТАНИЛОВ | e-mail: ivo.stanilov@freyssinet.com