Сеизмични устройства

›› Доставка на Шок трансмитери, А2 Хемус, мост Бебреш, км+32 (2014)

›› Доставка на Фресине Еластомерни лагери с високо демпфериране, А1 Тракия км.67, България (2014)

›› Доставка на вискозни демпфери кръстовище на 3 нива при бул.Сливница и СОП, София, (2014)

›› Доставка на противоземетръсни вискозни демпфери на пътен надлез над бул.Царица Йоанна, София, (2014)

›› Доставка на противоземетръсни вискозни демпфери за мост на булевард Драган Цанков, София (2010)

›› Доставка на противоземетръсни вискозни демпфери за мостове на АМ Люлин, България (2011)