Предварително напрягане

›› Напрягане след бетониране на плочи NV Tower I, София, България (2019)

›› Напрягане след бетониране на мост обходен път Габрово, България (2017-2018)

›› Напрягане след бетониране на плочи на СЕГ Логистикс, София, България (2018)

›› Напрягане след бетониране на плочи на склад Ареон, Варна, България (2018)

›› Напрягане след бетониране на плочи на склад Сикотранс, София, България (2018)

›› Напрягане след бетониране на плочи на шоурум/сервиз, София, България (2017)

›› Напрягане след бетониране на мост към Терминал 2 на Летище София, София, България (2017)

›› Напрягане след бетониране на плочи на Мултифункционална сграда Лозенец, София, България (2017)

›› Напрягане след бетониране на плочи на Американски Колеж, София, България (2017)

›› Напрягане след бетониране на плочи на ОСК Лозенец, София, България (2016)

›› Напрягане след бетониране на плочи на офис сграда Сити Тауър в София, България (2016)

›› Напрягане на плочи след бетониране на пътен надлез Илиенци на км 3+748, София, България (2015)

›› Напрягане след бетониране на Детски музей "Музейко" , София, България (2015)

›› Напрягане след бетониране на Силоз, Девня Цимент, Девня, България (2014)

›› Напрягане след бетониране на мост на кръстовището на бул.Яворов и ул.Стоян Михайловски, София (2014)

›› Напрягане след бетониране на Шоурум "Бавария Ауто" , София, България

›› Напрягане след бетониране на плочи на Американо-Английска Аакадемия, с.Лозен, София, България (2014)

›› Напрягане след бетониране на офис сграда ЕКСПО 2000, София, България (2014)

›› Напрягане на плочи след бетониране на пътен надлез над бул.Царица Йоанна, София, България (2014)

›› Напрягане след бетониране на плочи на офис сграда Капитал Форт в София, България (2012)

›› Напрягане след бетониране на плочи на Метростанция 11, София, България (2012)

›› Напрягане след бетониране на плочи на Метростанция 11, София, България (2011)

›› Напрягане след бетониране на пътна плоча на мост при Бизнес Парк над околовръстен път, София (2006)