Ремонт и възстановяване

›› Усилване на главни мостови греди - км 43+249, пътен възел Приморско, България (2017)

›› Усилване на ригел на мостово съоръжение на АМ ХЕМУС км 33+600 (2017)