Напрягане след бетониране на пътна плоча на мост при Бизнес Парк над околовръстен път, София (2006)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: МОСТСТРОЙ АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2006