Напрягане след бетониране на плочи на Метростанция 11, София, България (2012)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МЕТРОПОЛИТЕН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ГЕОТЕХМИН АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2012