Напрягане след бетониране на Силоз, Девня Цимент, Девня, България (2014)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИТАЛЧИМЕНТИ ДЕВНЯ ЦИМЕНТ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ГЕОТЕХМИН ООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014