Напрягане на плочи след бетониране на пътен надлез над бул.Царица Йоанна, София, България (2014)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТРЕЙС СОФИЯ АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014