Напрягане след бетониране на Шоурум "Бавария Ауто" , София, България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БАВАРИЯ АУТО

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: МАРКАН ООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014