Напрягане след бетониране на Детски музей "Музейко" , София, България (2015)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: БИГЛА 3 ООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014