Напрягане на плочи след бетониране на пътен надлез Илиенци на км 3+748, София, България (2015)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2015