Напрягане след бетониране на плочи на офис сграда Сити Тауър в София, България (2016)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АЙКОН ЕООД

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТЕРНА АД - Клон България

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2015-2016