Напрягане след бетониране на плочи на ОСК Лозенец, София, България (2016)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОСК Лозенец ЕАД

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Елит Строителна Компания ЕООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2016