Напрягане след бетониране на плочи на Американски Колеж, София, България (2017)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ СОФИЯ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ГЕОСТРОЙ АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2017