Напрягане след бетониране на мост към Терминал 2 на Летище София, София, България (2017)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АПИ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО БРЮКСЕЛ 2015 ДЗЗД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2017