Напрягане след бетониране на плочи на шоурум/сервиз, София, България (2017)