Напрягане след бетониране на плочи на СЕГ Логистикс, София, България (2018)