Доставка на Фресине фуги за мостове на обходен път на Велико Търново (2013)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ - ВАРНА АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: Wosd 75 – 132 lm

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2013