Доставка на противоземетръсни вискозни демпфери на пътен надлез над бул.Царица Йоанна, София, (2014)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТРЕЙС СОФИЯ АД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 8 Freyssinet FD 2000-300 демпфери

ГОДИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 2014