Филиали на Freyssinet

Като световен лидер в специализираното гражданско строителство и инженерство, групата Freyssinet работи в областите на строителството и укрепването на конструкции и почви както и в целия цикъл на строителство и поддръжка на ядрени централи.

Чрез своите търговски марки Menard, Reinforced Earth и Nuvia, групата предлага широка гама от технически решения и ноу-хау в съответствие с основните екологични критерии, свързани с устойчивото развитие и се стреми да разшири предлагането и съответно да насърчи развитието на иновативни решения, които запазват природните ресурси и намаляват емисиите на парникови газове.

Все по-ангажирана с проблемите на устойчивото развитие, групата Freyssinet застава зад инициативи, за подобряване на опазването на околната среда на строителните площадки, както и за укрепване на политиката за социална отговорност. Поставяйки грижата за хората в основата на организацията, групата Freyssinet се ангажира с активни стъпки за предотвратяване на риска и подобряване на безопасността.

Freyssinet е дъщерно дружество на VINCI Construction, лидер на пазара във Франция и основен играч в света в областта на строителството и строителното инженерство.

За повече информация, посетете www.freyssinet.com.

За да видите филиалите на FREYSSINET: