Предварително напрягане

  1. Предварително напрягане на греди
  2. Предварително напрягане на мостове
  3. Предварително напрягане на плочи
  4. Предварително напрягане на силози

 

Предварителното напрягане е метод на конструиране, който използва кабели или пръти от високоякостни стомани. Това позволява изпълнението на по-големи светли отвори, конструктивни елементи с по-малки габарити и в много случаи конструктивни системи, които с конвенционалните методи на строителство биха били невъзможни за изпълнение поради редица строителни ограничения или поради архитектурни изисквания. Тази технология е изобретена от френския инженер Eugène Freyssinet в началото на двадесетте години на миналия век.
В зависимост от разположението на напрягащите елементи спрямо стоманобетоновото напречно сечение се разграничават два основни метода за предварително напрягане: 

1.Вътрешно предварително напрягане:

Преди изливането на бетона в кофражната форма се залагат каналообразуватели. След изливането на бетона се поставят напрягащите кабели  в каналообразувателите. Когато бетонът достигне необходимата якост, кабелите се напрягат с помощта на специални хидравлични крикове.

2. Външно предварително напрягане:

При този метод каналообразувателите и кабелите (прътите) се разполагат извън бетоновото сечение.

Решенията на Freyssinet за напрягане с кабели които се прилагат са:

Системата за предварително напрягане включва всички съставни части, които в съвкупност образуват напрягащия елемент.

Стандартните компоненти са:

Някои специфични компоненти: