Сеизмични устройства

  1. Еластомерни лагери и плъзгащи устройства
  2. Демпфери и блокери

 

Нашият инженерен опит ни е научил да намираме най-ефективните и подходящи сеизмични защити за всеки конкретен проект. Тези защити се основават на следните основни работни концепции:

Възможни решения за сгради, самостоятелно и в комбинация:

Решения при мостовете: