Vinci

Основана през 1899г., групата VINCI е световен лидер в концесиите и строителството, за нея работят близо 180 000 служители в почти 100 държави. Ние проектираме, изграждаме, финансираме и управляваме съоръжения, които подобряват всекидневния живот: системите които ни транспортират, обществени и жилищни сгради в които живеем и работим, развитието на градската среда което създава и подобрява нашите общности, също така водоснабдителни, енергийни и комуникационни мрежи от жизненоважно значение за човешкото съществуване. Като компания от частния сектор допринасяща за развитието на обществото, VINCI успешно съчетава своя бизнес фокус върху приоритетите днес с дългосрочната устойчивост на своите постижения и интегриран концесионно-строителен бизнес модел.