Еластомерни лагери и плъзгащи устройства

ALGASISM еластомерни лагери с високо демпфериране (HDRB):

Изолаторите HDRB се състоят от поредица от вулканизирани гумени слоеве, разделени със стоманени плочи. По този начин се осигурява висока носеща способност за поемане на вертикалните товари при минимална деформация (голяма вертикална коравина) и се позволяват големи хоризонтални премествания при относително малки реакции (малка хоризонтална коравина). Основно свойство на гумата е способността да разсейва енергия. Когато се разполагат под сградата или под мостовите греди, тези устройства имат ефекта да увеличат периодите на собствените трептения на конструкцията, увеличават също демпферирането и благодарение на тези два ефекта значително намаляват сеизмичното въздействие. Изолаторите HDRB се свързват чрез болтове с външни стоманени плочи, което им позволява да бъдат фиксирани към съседните конструктивни елементи с помощта на анкерни скоби или болтове. Основните предимства на този вид изолатори са:

ALGASISM оловно-еластомерни лагери (LRB):

Тези изолатори са подобни на предишните, но са добавени едно или повече оловни ядра, с което се постига разсейване на повече енергия. Оловото (ние използваме олово с чистота 99,9%) има свойството да пластифицира, като по този начин разсейва енергия и след цикъла на пластични деформации отново рекристализира. Благодарение на тази си способност, то може да претърпи неограничен брой хистерезисни цикли. Основните предимства на тези изолатори са:

ALGAPEND плъзгащи устройства:

ALGAPEND са изолатори от типа фрикционно махало и са резултат от най-напредналите технологии. Основните им характеристики са:

 

Свали C X 9 _ Isoslab _ En _ v01.pdf