Допълнително напрягане

Допълнителното напрягане се състои в прилагане на външни сили за да се промени напрегнатото и деформираното състояние на съществуващата конструкция (армиран или напрегнат стоманобетон, дървена конструкция, зидана конструкция). По този начин носещата способност на конструкциите може да се възстанови до нейните първоначални нива или дори да се увеличи.

Приложение:

Нашият последно разработен анкер, тип R, е специално проектиран за лесно усилване на стоманобетонни конструкции чрез допълнително напрягане.

 

Свали Ancrage de précontrainte additionnelle 1R15 En v03.pdf